Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Praha 4, K Milíčovu 674